Användarvillkor

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://bellnogi.se/integritetspolicy/) styr relationen mellan dig och Bellnogi AB.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

Begreppet ”vi” avser ägare av Bellnogi AB. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

FÖR NYTTJANDET AV BELLNOGI.SE SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR
Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer.  Du måste vara minst 18 år gammal för att teckna ett medlemskap.

Medlemskapet är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan.

Om ett företag vill köpa flera medlemskap till sina anställda kan man teckna en så kallad multilicens.

Medlemskapet är en prenumeration utan bindningstid där användaren själv kan avsluta när man vill. Vid avslutande av medlemskap upphör access till medlemssidor, portal och förmåner när pågående medlemsperiod löper ut. Inbetald avgift återbetalas ej.

När du genomför ett köp hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren här, vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Det råder nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat ger upphov till ett yrkande om skadestånd och brott.

Brott mot användarvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Medlemsavgiften är i detta fall förbrukad.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Webbplatsen Bellnogi.se samt underliggande domäner, utbildningar och tjänster ägs och drivs av Bellnogi AB i Sundborn.

Vi vill absolut se att du når framgång med hjälp av den information som presenteras, men kan samtidigt inte ge dig några garantier. Våra webbplatser och tjänster förmedlar kompetens om hur man med träning och vetenskapligt underbyggd kunskap kan göra kloka val för att minska ohälsa och främja hälsa.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din aktivitet och verksamhet i alla avseenden. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Bellnogi AB eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust, sjukdom eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust, sjukdom eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår till följd av, eller i samband med användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som är bortom Bellnogi ABs kontroll. Införandet av eventuella länkar innebär inte heller nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men Bellnogi AB ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor kring användarvillkoren vänligen kontakta oss.